Sortiment

Systémy IntumexR zajišťují těsnění prostupů instalací a spár v požárně dělicích (podpěrných) konstrukcích stěn a stropů. Jedině správná kombinace určených produktů v přesně definovaných podpěrných konstrukcích a dodržená technologie montáže zajistí funkčnost těsnění v případě požárů.
Tento informační systém je zpracován s ohledem na platné legislativní předpisy - zkušební a klasifikační normy - a umožní Vám rychlé a jednoznačné odpovědi při navrhování systémů těsnění pro konkrétní situace.


Nabídka výrobků Intumex:


Aktuální katalogVideo